Polityka Cookies

Polityka cookies strony https://www.comfortwash.pl

Niniejsze przepisy określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Klienta i świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem strony https://www.comfortwash.pl.

 1. Słownik pojęć
  • Administrator / Spółka - oznacza Move Closer Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000962768, o numerze NIP 527–299–54–36, REGON 521584058, która świadczy Usługi Elektroniczne oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta za pośrednictwem strony https://comfortwash.pl .
  • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Platformy.
  • Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy.
  • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Platformy.
  • Platforma - oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://comfortwash.pl.
  • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Platformy.
  • Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Platformy drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika
  • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone Usługi Elektroniczne lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Platformę indywidualnie dla każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
   • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów
  • Klient ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   • Konfiguracji Platformy tj.
    • dostosowania zawartości Platformy do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Platformy
    • rozpoznania urządzenia Klienta Platformy oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia Platformy, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient
    • zapamiętania historii odwiedzonych podstron na Platformie w celu rekomendacji treści,
    • rozmiaru czcionki, wyglądu Platformy
   • Uwierzytelniani Klienta na Platformie i zapewnienia sesji Klienta na Platformie tj.
    • utrzymania sesji Klienta Platformy (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Platformy, umożliwiających w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
    • optymalizacji i zwiększenia wydajności Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora.
   • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy t.j.
    • dostosowania zawartości Platformy do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Platformy . W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • Zapamiętania Klienta tj.
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Platformy, umożliwiających w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   • Analiz i badań oraz audytu oglądalności tj.
    • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Platformy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
   • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy tj.
    • przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

3.2. Administrator wykorzystują cookies zewnętrzne w celu:

3.2.1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  • Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Platformy.
 2. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?
  • Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. W przypadku problemów należy sprawdzić opcję pomocy swojej przeglądarki.
 3. Kontakt Administrator danych:
  • Kontakt do Administratora Danych: Move Closer Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie polityki prywatności lub ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: support@movecloser.pl
  • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Platformy (w tym danych pochodzących z Cookies, jeśli na ich podstawie lub na podstawie innych okoliczności, takich jak czas i miejsce zapisu możliwe jest zidentyfikowanie osoby fizycznej) dostępne są w Polityce prywatności.